ต้องการ สินเชื่อวงเงินสูง

ต้องการ สินเชื่อวงเงินสูง จะต้องทำอย่างไรบ้าง | ซีเอแอล2009

ต้องการ สินเชื่อวงเงินสูง จะต้องทำอย่างไรบ้าง | ซีเอแอล2009

ต้องการ สินเชื่อวงเงินสูง จะขอสินเชื่อทั้งที ใครๆ ก็อยากได้ สินเชื่อวงเงินสูง ด้วยกันทั้งนั้น แต่ทั้งนี้วงเงินของสินเชื่อก็ต้องเป็นธนาคารที่จะกำหนดว่าจะได้รับอนุมัติในจำนวนเท่าไหร่

ต้องการ สินเชื่อวงเงินสูง

สินเชื่อส่วนบุคคล (Personal Loan)

ข้อดี ขึ้นชื่อว่าสินเชื่อส่วนบุคคล ก็ย่อมเน้นเรื่องการกู้ง่าย ไม่ต้องใช้อะไรค้ำประกัน ขั้นตอนการสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลก็เตรียมเพียงเอกสารส่วนตัว และเอกสารแสดงรายได้ (สลิปเงินเดือน, รายการเดินบัญชีย้อนหลัง) เพื่อพิสูจน์ว่าเรามีรายได้เข้ามาประจำ ธนาคารจึงสามารถปล่อยเงินกู้และให้เราแบ่งจ่ายเป็นรายเดือนได้ ซึ่งสินเชื่อส่วนบุคคลนี้ ส่วนใหญ่จะให้วงเงินได้สูงสุดอยู่ที่ 5 เท่าของรายได้

ข้อเสีย ด้วยความที่เป็นสินเชื่อที่ไม่มีหลักทรัพย์อะไรมาค้ำประกัน จึงทำให้มีดอกเบี้ยสูงตามมาด้วย โดยทั่วไปสินเชื่อส่วนบุคคลจะคิดอัตราดอกเบี้ยตามวงเงินกู้ และรายได้ของผู้สมัคร ซึ่งส่วนใหญ่มักจะอยู่ที่ประมาณ 19-24% ต่อปี

สินเชื่อส่วนบุคคล

ประเมินสัดส่วนรายได้ให้เหมาะสมกับวงเงินสินเชื่อ

โดยทั่วไปธนาคารจะประเมินสถานะของผู้ขอสินเชื่อจากรายได้ ความมั่นคงของนายจ้าง ภาระหนี้สินเดิม และวงเงินที่ขอสินเชื่อ ซึ่งต้องเตรียมใจไว้ว่า ธนาคารก็มักจะไม่ได้อนุมัติวงเงินให้เต็ม 100% ดังนั้น เราต้องวางแผนเตรียมออมเงินไว้ ให้ได้อย่างน้อย 20% ของวงเงินที่ต้องการก่อน แต่หากเรามีภาระหนี้สินเดิมมากอยู่แล้ว ธนาคารก็อาจจะปล่อยสินเชื่อให้ยากหน่อย ทางที่ดีก็ควรพยายามลดหนี้ที่มีอยู่ เพื่อเพิ่มความสามารถในการชำระหนี้ของเรานั่นเอง

ประเมินสัดส่วนรายได้ให้เหมาะสมกับวงเงินสินเชื่อ

เตรียมหลักฐานทางการเงินให้พร้อม

เพื่อแสดงให้เห็นประวัติทางการเงินที่ดีทั้งในแง่ของรายได้และความมั่นคง โดยพิจารณาจาก สลิปเงินเดือนและหลักฐานที่มาของรายได้ รายการบัญชีที่มีความเคลื่อนไหวไม่ผิดปกติ มีเงินออมฝากไว้มากขึ้นอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ แต่ถ้าเราทำงานอิสระ ไม่มีสลิปเงินเดือน ก็ควรมีบัญชีเงินฝากกับทางธนาคารแห่งนั้นๆ เพื่อให้สามารถตรวจสอบประวัติทางการเงิน ก่อนการขอสินเชื่ออย่างน้อย 6 เดือนถึง 1 ปีได้

รักษาประวัติการชำระหนี้ให้ดี

ต้องอย่าลืมว่า ก่อนที่ธนาคารทุกแห่งจะอนุมัติ สินเชื่อให้กับใครก็ตาม จะต้องตรวจสอบข้อมูล สินเชื่อของบุคคลนั้นๆ ผ่านบริษัท ข้อมูลเครดิต แห่งชาติ จำกัด หรือเครดิตบูโร ซึ่งจะมีรายงาน ประวัติการขอสินเชื่อและการชำระหนี้จากสถาบันการเงินต่างๆ ดังนั้น สำหรับผู้ที่เคยมีประวัติขอ สินเชื่อ ก็ควรแสดงให้ธนาคารเห็นว่า เรามีประวัติ การชำระหนี้ที่ดีมาโดยตลอด ไม่เคยจ่ายช้า ค้างจ่าย หรือหลีกเลี่ยงการจ่าย เพราะจะแสดงถึง การมีวินัยทางการเงินสูง ดังนั้นก็มีแนวโน้มที่จะ ชำระหนี้ให้แก่ธนาคารอย่างครบถ้วนและตรงเวลา

เตรียมหลักฐานทางการเงินให้พร้อม

ศึกษาหลักเกณฑ์เบื้องต้นในการอนุมัติสินเชื่อของธนาคารต่างๆ

ดูตั้งแต่คุณสมบัติของผู้กู้เองว่าอยุ่ในเกณฑ์พิจารณาหรือไม่ เช่น อายุ รายได้ต่อเดือน อาชีพการงาน รายได้และภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ ว่าสามารถชำระหนี้สินได้หรือไม่ ที่สำคัญคือนโยบายการปล่อยสินเชื่อและเงื่อนไขของแต่ละธนาคาร อ่านให้ละเอียด ผู้ที่ทำถูกต้องตามเงื่อนไขธนาคารจะมีโอกาสได้รับอนุมัติสินเขื่อในวงเงินที่สูงได้ง่ายขึ้น และนี่ก็เป็นหลักง่ายๆ ในการเตรียมตัวและตระหนักรู้ถึงข้อกำหนดการขอ สินเขื่อวงเงินสูง ถ้ามีคุณสมบัติผ่าน มีรายได้เพียงพอ มีรายจ่ายที่สมดุลกับรายได้ โอกาสที่จะได้รับพิจารณาสินเชื่อก็จะมีมากขึ้น

แม้หนี้สินจะเป็นสิ่งที่ใครหลายๆ คนไม่อยากจะมี แต่บางสถานการณ์มันก็ถือเป็นทางเลือกที่ดีที่จะเข้ามาช่วยผ่อนปรนภาระทางการเงินของคุณได้ หรือช่วยทำให้ความปรารถนาของคุณสำเร็จได้ไวขึ้น

ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Similar Posts