รีไฟแนนซ์

ทุกเรื่องราวสินเชื่อ เราพร้อมให้คำปรึกษา

บริษัท ซีเอแอล ลิสซิ่ง จำกัด

ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ การให้สินเชื่อ รถยนต์ และ ที่ดินทุกประเภท โดยมีทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาท ซึ่งบริหารงานโดยผู้บริหารที่มีความชำนาญในธุรกิจนี้ ตั้งแต่ก่อนก่อตั้งบริษัทฯ มาเป็นเวลา มากกว่า 20 ปี.

รีไฟแนนซ์ ย้ายไฟแนนซ์ ทุกเงื่อนไข

รี-ย้าย ไฟแนนซ์ด่วน | ไถ่ถอนรถยึด

หากท่านต้องการเงินเพิ่ม ต้องการเงินหมุน ต้องการใช้เงินด่วน แต่รถยังติดไฟแนนซ์อยู่ เรารับรีไฟแนนซ์ ย้ายไฟแนนซ์ รถทุกประเภท  รับเงินง่าย  จ่ายสบาย  ผ่อนต่อเดือนต่ำ ไม่ยุ่งยากปิดหนี้เดิมรับเงินก้อนใหม่ โดยลูกค้ายังมีเงินก้อนเหลือเก็บ หักลบภาระหนี้เดิมแถมยังมีเงินเหลือไปต่อยอดได้อีกสบาย

เงื่อนไขการขอสินเชื่อ

ซีเอแอล ลิสซิ่ง รับพิจารณารถยนต์ไม่เกิน 20 ปี** ค่ะ  สำหรับยอดอนุมัติขึ้นอยู่กับ ยี่ห้อ,รุ่นรถ,ปีจดทะเบียน และสภาพรถตัวจริง  ส่วนผู้กู้ก็ต้องเป็นผู้ที่มีรายได้ อายุ 21 – 65 ปี และต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถในเล่มทะเบียน

เอกสารที่ใช้ประกอบการขอสินเชื่อ

กรณีบุคคลธรรมดา

 1. เล่มทะเบียนรถตัวจริง/โฉนดตัวจริง
 2. บัตรประชาชน,บัตรข้าราชการ(ถ้ามี)
 3. ทะเบียนบ้าน(ตัวจริง)
 4. เอกสารแสดงรายได้(กรณีทำงานประจำ) เช่น หนังสือรับรองเงินเดือน,หรือ สลิปเงินเดือนล่าสุด ,หรือ รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
 5. เอกสารอื่นๆ กรณีประกอบอาชีพส่วนตัว,แจ้งแหล่งที่มาของรายได้

กรณีนิติบุคคล/เจ้าของกิจการ

 1. สำเนาหนังสือรับรองบริษัท อายุไม่เกิน 6 เดือน
 2. สำเนาบัตรประชาชนทะเบียนบ้านและทะเบียนบ้าน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 3. ตราประทับบริษัทฯ

เอกสารสำหรับผู้ค้ำประกัน

 1. บัตรประชาชน,บัตรข้าราชการ(ถ้ามี)
 2. ทะเบียนบ้าน(ตัวจริง)
 3. เอกสารแสดงรายได้(กรณีทำงานประจำ) เช่น หนังสือรับรองเงินเดือน,หรือ สลิปเงินเดือนล่าสุด ,หรือ รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
 4. เอกสารอื่นๆ กรณีประกอบอาชีพส่วนตัว,แจ้งแหล่งที่มาของรายได้

ไฟแนนซ์ทุกเงื่อนไข / ไม่เช็คเครดิต

ติดแบล๊คลิส ก็กู้ได้ อนุมัติรวดเร็ว CAL LEASING

จัดไฟแนนซ์ ซีเอแอล ลิสซิ่ง