รู้หรือไม่?ไฟแนนซ์ไม่ผ่านคืนเงินจองได้

รู้หรือไม่? ความจำเป็นในการใช้รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เพื่อความสะดวกในการเดินทาง ดูจะเป็นเหตุผลหลักๆ ในการเลือกซื้อรถยนต์ของผู้บริโภคและแม้ว่าเราจะอยู่ในยุคที่สามารถซื้อได้โดยไม่จำเป็นต้องมีเงินสดจำนวนมากเสียทีเดียว แต่ก้พอจะมีสิทธิ์ซื้อด้วยการใช้เงินผ่อนได้ด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่งวิธีการที่ว่าเป็นการยื่นขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินนั่นเอง และแน่นอนว่านั่นเป็นภาระความรับผิดชอบที่ผู้ซื้อที่จะต้องผ่อนส่งค่างวดรถซึ่งอาจจะตกอยู่ที่ระยะเวลา 3-5 ปี พร้อมรับดอกภาระดอกเบี้ย ที่อาจทำให้มูลค่ารถสูงขึ้นเป็นเท่าตัว แต่ก็เป็นทางเลือกผู้ที่มีรายได้น้อยจำเป็นต้องเลือก แต่กว่าจะถึงจุดนั้นจำเป็นต้องผ่านขั้นตอนพิจารณา ให้สินเชื่อของสถาบันการเงินซึ่งก็มักมีการพิจาณาคุณสมบัติของผู้ยื่นขอสินเชื่อ แต่ก็ใช่ว่าจะได้รับอนุมัติสินเชื่อได้ทุกรายไป เพราะหลายครั้งที่พบว่ามีผู้ซื้อจำนวนไม่น้อย วางเงินมัดจำไปแล้วแต่พอยื่นขอสินเชื่อกลับไม่ผ่านการอนุมัติ แล้วแบบนี้จะมีสิทธิเรียกเงินคืนมัดจำได้หรือไม่

รู้หรือไม่

หากจะทำการซื้อรถด้วยระบบเงินผ่อน ผู้ซื้อจำเป็นต้องขอสินเชื่อกับสถาบันการเงิน บริษัทไฟแนนซ์หรือบริษัทต่างๆ ซึ่งบริษัทจะพิจารณาคุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อที่ไม่มีประวัติชำระหนี้ล่าช้า ผิดนัดชำระหนี้ มีอาชีพที่มั่นคง  มีอายุการทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี มีรายได้สม่ำเสมอและเพียงพอที่จะชำระค่างวดได้ และในการขอสินเชื่อดังกล่าว ก็มักมีเงื่อนไขกำหนดให้มีบุคคลที่สามซึ่งมีเครดิตดีเข้ามาค้ำประกัน  หรือผู้กู้ร่วมด้วย ซึ่งที่ผ่านมาก็มีผู้บริโภคร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาการเช่าซื้อรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ในกรณีต่างๆเข้ามาที่ สคบ.อย่างต่อเนื่อง 

เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ชำรุดบกพร่อง การส่งมอบล่าช้า หรือไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ แม้จะผ่อนชำระครบถ้วนแล้วกรณีบริษัท ไม่ปฏิบัติตามสัญญา กรณีขอสินเชื่อซื้อรถแล้วไม่ผ่านการอนุมัติจากสถาบันการเงิน ซึ่งประเด็นปัญหาการขอสินเชื่อซื้อรถ ดูจะเป็นปัญหาที่มีการร้องเรียนเข้ามาอยู่บ่อยครั้ง โดยผู้บริโภคได้จองรถยนต์และวางเงินจอง/มัดจำไปแล้ว แต่เมื่อได้รับแจ้งจากสถาบันการเงินว่าท่านไม่ได้รับอนุมัติจากสถาบันการเงิน ซึ่งประเด็นปัญหาการขอสินเชื่อซื้อรถ ดูจะเป็นปัญหาที่มีการร้องเรียนเข้ามาอยู่บ่อยครั้ง โดยผู้บริโภคได้จองรถยนต์ที่มีการจองเป็นธุรกิจ ที่ควบคุมสัญญา พ.ศ 2551 ควบคุมอยู่ ซึ่งหากพบกรณีดังกล่าว ผู้บริโภคควรติดต่อไปยังผู้ประกอบการเพื่อของเงินจองคืน โดยทำหลักฐานเป็นหนังสือยืนยันว่าได้มีการยื่นขอสินเชื่อเพื่อเช่าซื้อรถจริง เมื่อปรากฏว่าสถาบันการเงินไม่อนุมัติสินเชื่อให้นั้น ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องขอเงินจองหรือมัดจำทั้งหมดแก่ผู้บริโภคภายใน 15 วัน

รู้หรือไม่
รู้หรือไม่

อย่างไรก็ตาม สิ่งหนึ่งที่อยากฝากให้ผู้บริโภคก่อนการเลือกซื้อรถยนต์ จำเป็นอย่างยิ่งที่ท่านต้องประเมิน กำลังซื้อของตนไหวหรือไม่ (เพราะนั่นคือภาระที่ต้องรับผิดชอบในระยะเวลา 3-5 ปี) ค่าใช้จ่ายอื่นๆอีก หลังจากรับรถมาใช้งานแล้ว เช่นค่าน้ำมัน ค่าดอกเบี้ย รวมอยู่ในค่างวด ค่าประกันภัย ค่าซ่อมบำรุงรักษาตามระยะ และค่าใช้จ่ายที่จำเป็น ได้แก่ ภาษีประจำ ประการสำคัญที่จะละเลยและเสียไม่ได้ คือต้องรอบคอบทุกครั้งก่อนลงนามทำสัญญา ศึกษารายละเอียดในสัญญา ดูเงื่อนไขที่มีการระบุไว้ก่อนจะจับปากกาลงลายมือชื่อ ทั้งนี้ก็เพื่อรักษาสิทธิของตัวเองทุกครั้ง

Similar Posts