อยากขอลดดอกเบี้ยหรือรีไฟแนนซ์บ้านต้องทำอย่างไร

อยากขอลดดอกเบี้ยหรือรีไฟแนนซ์บ้านต้องทำอย่างไร?

ปัจจุบันมีผู้กู้เงินสร้างบ้านหรือผู้กู้เงินซื้อบ้าน/คอนโด จำนวนมาก ซึ่งมีธนาคารหลายแห่งในประเทศไทยที่ตอบโจทย์การดำเนินการกู้เงินในครั้งนี้ พร้อมทั้งยังมีโปรโมชั่นอัตราดอกเบี้ยที่ถูกใจผู้กู้ไว้รองรับอีกมากมาย แต่อัตราดอกเบี้ยที่ถูกใจคุณในตอนแรกนั้นอาจจะทำให้คุณหนักใจได้ภายหลัง เพราะมันจะค่อย ๆ เพิ่มเป็นอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นเมื่อผ่านช่วงระยะเวลาหนึ่งมาแล้ว

โดยผู้กู้ซื้อบ้าน/คอนโด นั้น จะต้องจ่ายดอกเบี้ยในอัตราที่สูงขึ้น จึงมีหลายคนที่เริ่มนึกถึงวิธีที่ดีที่จะช่วยในการสร้างความสบายใจในการชำระค่างวดและอัตราดอกเบี้ย ซึ่งหากคุณอยากขอลดดอกเบี้ย หรือ รีไฟแนนซ์บ้าน/คอนโด ต้องทำอย่างไร วันนี้เรามีคำแนะนำดี ๆ มาฝากค่ะ

อยากขอลดดอกเบี้ยหรือรีไฟแนนซ์บ้าน

อยากขอลดดอกเบี้ย หรือ รีไฟแนนซ์บ้าน/คอนโด ต้องทำอย่างไร

การรีไฟแนนซ์บ้าน/คอนโด ได้รับการตอบรับที่ดีเพราะเป็นวิธีการในการช่วยผู้กู้เงินซื้อบ้าน/คอนโด ให้ไม่ต้องแบกรับภาระอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นเมื่อผ่านระยะเวลาหนึ่งมาแล้ว อีกทั้งยังช่วยขยายระยะเวลาในการผ่อนชำระได้นานขึ้น รวมไปถึงทำให้มีเงินเหลือในการไปลุงทุนหรือทำอย่างอื่นได้อีกด้วยค่ะ

อยากขอลดดอกเบี้ยหรือรีไฟแนนซ์บ้าน

ขั้นตอนของการขอลดอัตราดอกเบี้ยหรือรีไฟแนนซ์บ้าน/คอนโด ต้องทำอย่างไร

การขอลดอัตราดอกเบี้ย นั้นทำได้โดยการดำเนินการขอคำปรึกษาทางด้านการลดอัตราดอกเบี้ยจากธนาคารเจ้าหนี้รายเดิมที่คุณกู้ซื้อบ้าน/คอนโด ในตอนแรกค่ะ ซึ่งคุณอาจจะได้รับการนำเสนอดอกเบี้ยในอัตราที่ลดลงเล็กน้อยหรือไม่สามารถลดลงได้เลย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาและขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อเสนอของแต่ละธนาคารซึ่งมีความแตกต่างกันค่ะ

อยากขอลดดอกเบี้ย
  • พิจารณาคุณสมบัติของตนเอง

โดยธนาคารแต่ละแห่งจะกำหนดคุณสมบัติของผู้ที่สามารถทำการรีไฟแนนซ์เอาไว้แล้ว ยกตัวอย่างเช่น ต้องเป็นผู้บรรลุนิติภาวะ มีอายุตั้งแต่ 20 ปี ขึ้นไปแต่ไม่เกิน 65 ปี หรือไม่เกินอายุปลดเกษียณตามที่กฎหมายกำหนดเฉพาะหน่วยงาน เช่น เช่น ข้าราชการอัยการ/ผู้พิพากษา เป็นผู้มีสัญชาติไทย มีเงินเดือนหรือรายได้ประจำที่แน่นอน และมีความสามารถในการชำระหนี้สินเงินกู้ได้

  • เตรียมเอกสารสำหรับการรีไฟแนนซ์บ้าน/คอนโด

เอกสารสำคัญที่คุณต้องเตรียมได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน/รัฐวิสาหกิจ/ข้าราชการ พร้อมทั้งเตรียมฉบับจริงไว้ด้วย นอกจากนั้นยังมีสำเนาทะเบียนสมรส/ ใบหย่า พร้อมฉบับจริง รวมไปถึง สำเนาทะเบียนบ้านของคู่สมรสพร้อมฉบับจริง ใบรับรองเงินเดือน สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานรับรองเงินเดือน (ฉบับจริง) สำเนาโฉนดที่ดิน/นส.3ก/หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด/อช.2(2ชุด) พร้อมรับรองจาก สนง.ที่ดิน รวมไปถึงเอกสารต่าง ๆ ที่ธนาคารที่คุณยื่นกู้ได้ทำการเรียกขอค่ะ

  • ค่าใช้จ่ายในการรีไฟแนนซ์ ซึ่ง อาจจะเป็นค่าปรับในกรณีที่ทำการดำเนินการไถ่ถอนก่อนกำหนด ค่าธรรมเนียม (บางธนาคาร) ค่าประเมินราคาหลักประกัน ค่าทำประกันอัคคีภัย ค่าธรรมเนียมการจดจำนอง ค่าอากรแสตมป์ และอื่น ๆ

Similar Posts