เริ่มก่อตั้ง เมื่อวันที่ 23 เมษยน 2552 ประกอบดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ การให้สินเชื่อ รถยนต์ และ ที่ดินทุกประเภท โดยมีทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาท ซึ่งบริหารงานโดยผู้บริหารที่มีความชำนาญในธุรกิจนี้ ตั้งแต่ก่อนก่อตั้งบริษัท มาเป็นเวลา มากกว่า 20 ปี. 

เงินด่วน ทุกเงื่อนไข

วิสัยทัศน์ของธุรกิจ

วิสัยทัศน์ของธุรกิจ คือ เราจะเป็นองค์กรที่ให้บริการลูกค้าอย่างโปร่งใสและทำในสิ่งที่ใที่ถูกต้อง ดูแลลูกค้าอย่างเป็นมิตรและยุติธรรม ดูแลเอาใจใส่พนักงานเหมือนเป็นสมาชิกในครอบครัว รวมถึงตอบแทน คืนกำไรสู่สังคม ที่ผ่านมาบริษัทได้เติบโตอย่างต่อเนื่องและมีพนักงานที่พร้อมให้บริการลูกค้า ร่วม 200 คน และ ได้ขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง จนปัจจุบัน มีสาขาที่พร้อมให้บริการลูกค้าอยู่ 20 สาขา ในภาคอีสาน. เงินด่วนขอนแก่น

5/5
CAL
เงินด่วน

ปรัชญาของ CAL LEASING

1. สูตรของความสำเร็จ (สูตรของชีวิตและงาน)

 • ผลลัพธ์ของชีวิตและการทำงาน = ทัศนคติ(mindset) X ความสามารถ(ability) X ความทุ่มเทหมดใจ(passion)

2. วิธีคิดที่ถูกต้อง

 • ตัดสินใจว่าอะไรถูกต้องในฐานะที่เป็นมนุษย์ = ยกระดับจิตใจให้เราไม่ได้มองแต่ตัวเอง
 • ลดอัตราและอ่อนน้อมถ่อมตนอยู่เสมอ = ทำงานได้ราบรื่นและได้รับความร่วมมือ
 • มีความคิดที่เรียบง่ายบนพื้นฐานที่ถูกต้อง = ไม่มองแต่ผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่ตั้ง
 • มีจิตใจที่ซื่อตรงโดยให้ความสำคัญกับเส้นแบ่งเรื่องส่วนรวมและส่วนตัว
 • มีความกตัญญู
 • มองชีวิตในมุมบวก = มองโลกแบบ WIN – WIN

3. มีความกระตือรือร้นและใช้ความพยายาม

 • ทำงานหนักและจริงจัง
 • ปลุกพลังชีวิตให้ลุกโชน
 • ทำทุกอย่างด้วยความมุ่งมั่นให้เสร็จสมบูรณ์
 • ทำวันนี้ให้ดีที่สุดโดยมีความคิดว่านี่คืองานอันเดียวที่มีในชีวิตเรา
 • ขอพรจากสวรรค์ขอโอกาสเพียงครั้งเดียวในชีวิต และทำมันให้สุดๆ

4. พัฒนาความสามารถ

 • พยายามผลักดันตัวเองไปข้างหน้าโดยกำหนดเป้าหมายให้สูง
 • ลุกขึ้นสู้ไม่เคยถอยแม้จะล้มซักกี่ครั้ง
 • ความล้มเหลวของเราไม่เคยสูญเปล่าถ้าเราหมั่นวิเคราะห์และปรับปรุงมันอย่างถ่องแท้
 • มีจิตใจที่อยากท้าทายและเป็นผู้บุกเบิก
 • ยึดมั่นในสิ่งที่ตนเองเชื่อ

เพื่อให้เป็น CAL LEASING ที่ยอดเยี่ยม

1. มุ่งมั่นเพื่อ CAL LEASING

 • มีความกตัญญู
 • ทำงานให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งใจ
 • ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสตรงไปตรงมา
 • สร้างความพึงพอใจของลูกค้าโดยเข้าใจมุมมองของลูกค้า
 • ตั้งเป้าหมายให้สูงแล้วไปให้ถึง
 • เป็นตัวอย่างที่ดีในองกร

2. เพิ่มสำนึกในการทำกำไร

 • ทำยอดขายให้สูงที่สุด และลดค่าใช้จ่ายให้น้อยที่สุด
 • เพิ่มสำนึกในการทำกำไร
 • เน้นความประหยัด ซื้อเมื่อจำเป็น
 • แสวงหากำไรอย่างยุติธรรมตรงไปตรงมา
 • บริหารโดยอาศัยตัวเลขที่ถูกต้อง

3. รวมใจ

 • บริหารแบบพนักงานมีส่วนร่วม
 • สร้างความสัมพันธ์ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของการมอบความไว้วางใจ
 • ใช้ใจที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นเกณประเมิน
 • บรรลุถึงจิตรวิญญาณของความเที่ยงธรรม
 • มีจิตใจที่ซื่อตรงโดยให้ความสำคัญกับเส้นแบ่งเรื่องส่วนรวมและส่วนตัว
 • เชื่อมั่นในระบบจ่ายตามความสามารถ

4. กลายเป็นกลุ่มที่กระฉับกระเฉง

 • มีความปรารถนาอย่างแรงกล้า
 • ไม่ยอมแพ้จนกว่าจะประสบความสำเร็จ
 • รักษาสัจจะ
 • สร้างพลังใจในทีมให้ลุกโชน
 • มีความกล้าที่จะพิชิตเป้าหมายร่วมกัน
 • ปฏิบัติตามเป้าหมายจนสุดความสามารถ

5. คิดสร้างสรรค์อยู่เสมอ

 • สร้างสรรค์วันนี้ให้ดีขึ้นในทุก ๆ วัน
 • ยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น แล้วรีบหาแผนรับมือย่างฉับไว
 • ตั้งเป้าหมายให้สูงเพื่อการบริการที่เป็นเลิศ
 • เมื่อเจอปัญหาต้องคิดจนเห็นหนทาง
 • ต้องกล้าที่จะเผชิญความท้าทายอย่างกล้าหาญ
 • ความล้มเหลวไม่ใช่จุดจบของความคิดสร้างสรรค์ แต่มันคือบทเรียนที่ต้องวิเคราะห์และจดจำ
 • เมื่อต้องสร้างสิ่งใหม่ๆ ควรต้องเป็นคนมองโลกในแง่ดีในตอนแรก พอถึงขั้นตอนวางแผนงานต้องมองโลกในแง่ร้ายเพื่อรับมือปัญหา และในตอนนำไปปฏิบัติต้องมองโลกในแง่ดี

เงินด่วน ไม่เช็คเครดิต CAL