เปลี่ยนหนี้

เปลี่ยนหนี้ให้เป็นอิสรภาพทางการเงิน ปี2020

เปลี่ยนหนี้ให้เป็นอิสรภาพทางการเงิน ปี2020

หนี้เป็นหนึ่งในปัญหาของคนเรา ที่อาจถือได้ว่าเป็นปัญหาที่ใหญ่ที่สุด และมีคนติดกับดักกับปัญหานี้มากที่สุดในโลกด้วย ในมุมหนึ่ง หนี้เกิดจากพฤติกรรมการใช้จ่ายของคนเรา อันเป็นผลมาจากการใช้ฟุ่มเฟือย แต่หลายครั้งหนี้ก็เกิดจากปัญหาความรับผิดชอบที่คนคนหนึ่งมีต่อครอบครัว หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ เป็นหนี้โดยไม่ได้ตั้งใจ หรือเป็นหนี้ที่ไม่ได้เป็นผู้ก่อ เรามาเปลี่ยนหนี้ให้เป็นอิสระภาพทางการเงินกันดีกว่า

เปลี่ยนหนี้

การแก้ไขปัญหาหนี้โดยการใช้เงินเพียงอย่างเดียว ไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาเลย หากแต่แค่ผัดผ่อนหรือยืดเวลาออกไป และในบางครั้งทำให้ปัญหามีขนาดใหญ่ขึ้นเสียด้วยซ้ำ การแก้ไขปัญหาหนี้ที่เกิดขึ้นจึงเป็นปัญหา และแก้ไขปัญหาที่ต้นตอ ด้วยความรู้ทางการเงิน ที่ถูกต้อง ปัญหาจึงจะยุติและหมดไปได้ 

วิธีแก้หนี้ที่ดีที่สุด

เวลาที่คนเราเป็นหนี้หนักๆ จนเริ่มมีปัญหาสภาพคล่อง คำแนะนำในการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด ก็คงหนีไม่พ้น ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ซึ่งต้องบอกว่า เป็นคำแนะนำที่ถูกต้อง ตรงประเด็นและปัญหา เพราะสภาพฝืดเคืองเกิดจากรายได้น้อย รายจ่ายเยอะ แต่ความเป็นจริงแล้ว ไม่ใช่เรื่องที่จะทำได้ง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การลดรายจ่าย

เปลี่ยนหนี้-2

ทั้งนี้เวลาลดรายจ่าย เพื่อแก้ปัญหาหนี้ คนส่วนใหญ่มักนึกถึงค่าใช้จ่ายทั่วไป อาทิ ค่าอาหาร ค่าเดินทาง ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ซึ่งนั่นทำได้แค่ประคองชีวิตรอดไปได้ แต่ไม่ได้แก้ปัญหาให้หายขาด เพราะตราบใดทีเรายังค้างหนี้เขาอยู่ หนี้ที่เราค้างก็ยังคงจ่ายหนี้ให้เราทุกเดือน ต่อให้เดือนนี้กินอยู่ประหยัดแค่ไหน เดือนหน้าหากหนี้ยังคงอยู่ เราก็ต้องกินอยู่อย่างอัตคัตแบบนี้ตลอดไปจนกว่าหนี้จะหมด ดังนั้น หากจะลดค่าใช้จ่าย เราก็ต้องมุ่งลดไปที่ค่าใช้จ่ายคงที่  โดยโฟกัสไปที่หนี้ ไม่ใช่ปรับลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันเพียงอย่างเดียว

สภาพปัญหาหนี้นอกระบบในสังคมไทย

โดยทั่วไป เมื่อกล่าวถึงหนี้นอกระบบ มักจะหมายถึง หนี้ที่เกิดจากการกู้ยืมเงินกันเองในระหว่างประชาชน โดยไม่ได้กู้เงินจากสถาบันการเงิน หนี้นอกระบบจะเป็นปัญหาเมื่อคิดอัตราดอกเบี้ยในอัตราที่สูงผิดปกติ จึงมีการนิยามหนี้นอกระบบในความหมายเฉพาะเจาะจงขึ้นหมายความว่า หนี้เงินกู้ที่คิดดอกเบี้ยเกินกว่าอัตรากฏหมายกำหนด โดยที่เจ้าหนี้ไม่ใช่สถาบันการเงิน เจ้าหนี้นอกระบบบางรายอาจใช้วิธีต่างๆ ในการติดตามทวงหนี้ เพื่อกดดันลูกหนี้หรือทำให้ได้รับความอับอาย เกิดความกลัว ข่มขู่ อาจถึงขั้นประทุษร้ายต่อทรัพย์สิน  และในมุมมองของภาครัฐไทย มีการนิยามหนี้นอกระบบมนความหมายที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น

เปลี่ยนหนี้-1

เช่น หนี้นอกระบบ ในความหมายของหนี้เงินกู้ที่คิดดอกเบี้ย เกินกว่าที่กฏหมายกำหนด โดยที่เจ้าหนี้ไม่ใช่สถาบันการเงิน เจ้าหนี้นอกระบบบางรายอาจใช้วิธีต่างๆ ในการติดตามทวงหนี้ ทั้งยังรวมถึงหนี้ที่เกิดจากมูลหนี้ที่ไม่ชอบด้วยกฏหมาย และหนี้ที่กฏหมายบัญญัติไว้เกี่ยวกับสิ่งของหรือวัตถุว่าผู้ใดมีไว้เป็นความผิด เช่นหนี้ที่เกิดจากการพนันหรือหนี้ที่เกิดจากยาเสพติดให้โทษ และแหล่งการเงินที่เกิดขึ้นตามความจำเป็นและสภาพแวดล้อม ไม่มีระเบียบกฏเกณฑ์ ไม่มีการติดตามควบคุมจากทางราชการ เนื่องจากเงื่อนไขและการควบคุมจากทางราชการ เนื่องจากเงื่อนไขการกู้และข้อตกลงต่างๆ ขึ้นอยู่กับความพอใจระหว่างผู้ขอกู้ ลักษณะที่เด่นชัดคืน ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันและอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าที่กฏหมายกำหนดโดยอาจเป็นโดยอาจเป็นการคิดดอกเบี้ยไว้ล่วงหน้ากับเงินต้น แล้วเขียนในสัญญากู้ ไม่ตรงกับเงินที่ดอกเบี้ยได้รับ

โดยสรุป หนี้นอกระบบ หมายถึง การกู้หนี้ทั้งในรูปของตัวเงินและสิ่งของที่อยู่นอกระบบสถาบันการเงิน ไม่ได้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยและกระทรวงการคลัง โดยการกู้หนี้ยืมสินไม่ได้ให้ความสำคัญกับหลักฐานการกู้ยืมเงิน และมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่ากฏหมายกำหนด 

Similar Posts