5 วิธีดูแลจิตใจ

5 วิธีดูแลจิตใจตนเองในช่วงเวลาที่เป็นหนี้ | ซีเอแอล ลิสซิ่ง 2021

5 วิธีดูแลจิตใจตนเองในช่วงเวลาที่เป็นหนี้ | ซีเอแอล ลิสซิ่ง 2021

ปัญหาเศรษฐกิจเป็นปัญหาที่ใกล้ตัวของผู้คนในยุคปัจจุบัน ซึ่งสุขภาพทางการเงินของบุคคลและปัญหาทางเศรษฐกิจนั้น ถือเป็น 1 ในสาเหตุที่ทำให้ประชาชนเกิดปัญหาสุขภาพจิตได้เช่น ความเครียด วิตกกังวล กินไม่ได้ นอนไม่หลับ เป็นต้น ปัญหาหนี้สินทำให้ลูกหนี้จำนวนมากต้องใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการทำงานหาเงินเพื่อใช้หนี้และเป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัว ส่งผลให้มีเวลาหาความสุขในชีวิตลดลงหรือขาดหายไป การเป็นลูกหนี้นั้น จึงจำเป็นต้องมีวินัยในแก้ปัญหาหนี้สินของตัวเอง พร้อมๆกับดูแลจิตใจของตนเองไปด้วยเสมอวิธีการปลดพันธนาการให้ความสุขของเราเป็นอิสระและทำให้ชีวิตมีความสุขอย่างเต็มที่ตามศักยภาพในขณะที่ยังมีภาระหนี้สินหรือในยามที่ประสบภาวะวิกฤตการเงิน มีข้อแนะนำให้ปฏิบัติ 5 ข้อ ดังนี้

เนื่องจากร่างกายและจิตใจเป็นส่วนที่สัมพันธ์กัน หากร่างกายแข็งแรงจิตใจก็แจ่มใสไปด้วย นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย

อาจเป็นความสุขเล็กๆน้อยที่ไม่จำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายมาก การมีเงินน้อยไม่ได้หมายถึงมีความสุขน้อยเสมอไป และแม้ว่าเราจะมีเงินมากแค่ไหนก็ไม่ได้แปลว่าเราต้องมีความสุขเสมอไป ความสุขเป็นสิ่งที่เราทุกคนสามารถสร้างขึ้นมาได้

โดยจัดเวลาทำกิจกรรมที่ผ่อนคลายความเครียดที่มีอยู่ในใจ เช่น เดินออกกำลังกาย ปั่นจักรยาน อ่านหนังสือดีๆ จัดบ้าน เล่นกับสัตว์เลี้ยง หรือพูดคุยกับคนที่เรารักและใกล้ชิด แต่ละคนจะมีวิธีที่แตกต่างกันออกไป แต่ทุกคนควรจัดสรรเวลาให้ตัวเองได้กำจัดความเครียดอย่างสม่ำเสมอ

เราอาจไม่สามารถเปลี่ยนปัญหาที่เราเผชิญอยู่ได้ แต่เราสามารถเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อปัญหานั้นได้ หากเรามองปัญหานั้นเป็นเรื่องที่ท้าทาย เป็นความยากลำบากที่จะมอบคุณค่าให้กับชีวิตเมื่อฝ่าฟันไปจนสำเร็จ มีการตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนทั้งระยะสั้นและระยะยาว

เพื่อให้ครอบครัวมีทั้งความมั่นคง มีความรัก มีความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน สมาชิกแต่ละคนนั้นสามารถสลับบทบาทหน้าที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ช่วยกันเป็นผู้ฟังที่ดี และใช้พลังความร่วมมือของครอบครัวเป็นกลไกสำคัญในการฝ่าฟันบททดสอบต่างๆของชีวิตไปได้

ขอบคุณข้อมูลจาก : ธนาคารแห่งประเทศไทย

Similar Posts