6 ขั้นตอนการรีไฟแนนซ์

6 ขั้นตอนการรีไฟแนนซ์รถยนต์ ทำอย่างไร?

6 ขั้นตอนการรีไฟแนนซ์รถยนต์ ทำอย่างไร?

6 ขั้นตอนการรีไฟแนนซ์

รีไฟแนนซ์รถยนต์ ก็คือการที่ผู้เช่าซื้อรถยนต์ต้องการกู้เงินก้อนใหม่เพื่อจะนำไปใช้คืนเงินกู้ก้อนเก่า อาจเป็นเพราะผ่อนชำระเงินยอดเก่าไม่ไหว และต้องการยืดระยะการผ่อนชำระออกไปให้เพิ่มมากขึ้น หรือต้องการอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำลง ซึ่งเหตุผลของแต่ละคนก็แตกต่างกันไป หลาย ๆ คนที่มีรถอยู่แล้ว คงเคยได้ยินคำว่า รีไฟแนนซ์รถยนต์ การรีไฟแนนซ์มีข้อดีหลาย ๆ อย่าง ไม่ว่าจะเป็นการได้รับอัตราดอกเบี้ยที่ถูกลง ได้รับการผ่อนชำระค่างวดในระยะเวลาที่เพิ่มขึ้น และได้รับเงินส่วนต่างเพื่อไปหมุนเวียนกับค่าใช้จ่ายอื่น ๆ วันนี้ มาสิ จะขอแชร์บทความเกี่ยวกับขั้นตอนการรีไฟแนนซ์รถยนต์

6 ขั้นตอนมีอะไรบ้าง

1. หากเป็นรถที่ผ่อนชำระหมดแล้วควรตรวจสอบรถของเราก่อน ว่าสามารถนำมารีไฟแนนซ์ได้หรือไม่ และราคากลางอยู่ที่ประมาณเท่าไร

2. ก่อนที่จะทำการปิดบัญชีสินเชื่อเดิม เพื่อนำรถไปทำการขอสินเชื่อใหม่ หรือรีไฟแนนซ์ จะต้องทำการคำนวณก่อนว่าดอกเบี้ยคงเหลือตามสัญญากู้เดิม เมื่อหักส่วนต่างกับดอกเบี้ยที่จะเกิดขึ้นจากการกู้ใหม่ คุ้มค่าหรือไม่ ถ้าคุ้มค่าจึงค่อยดำเนินการต่อไป

3. ตรวจสอบความสามารถในการผ่อนชำระ ว่าสามารถผ่อนชำระค่างวดได้ตลอดจนสิ้นสุดหรือไม่ หากมั่นใจว่า สามารถวางแผนในการผ่อนชำระค่างวดได้ ก็สามารถติดต่อกับธนาคารต่าง ๆ ได้ทันที

6 ขั้นตอนการรีไฟแนนซ์

4. เตรียมเอกสารให้ครบก่อนส่ง สำหรับเอกสารเหล่านี้ส่งเพื่อให้ระบบตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับเครดิตบูโรและ เป็นตัวช่วยในการอนุมัติสินเชื่อ

5. เมื่อทราบผล เราจะได้รับทำการปิดบัญชีและรับเงินส่วนที่เหลือจากสถาบันการเงินใหม่ทันทีในวันนั้น เลย โดยไม่ต้องรอเล่มออกมาจากไฟแนนซ์เดิม

6. เมื่อได้รับเล่มมาแล้ว เราต้องส่งให้กับสถาบันการเงินที่ใหม่ เพื่อจะได้ดำเนินการตามขั้นตอน จากนั้นสถาบันการเงินที่ใหม่จะโทรหาเราเพื่อแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการผ่อนชำระหนี้ต่อไป ก็เป็นอันว่าจบทุกขั้นตอนค่ะ

6 ขั้นตอนการรีไฟแนนซ์

Similar Posts